Teraz sprawdź swoich klientów i swojego pracodawcę.

– 2. Przyjrzyj się kierownictwu firmy dostawczej, odbiorcom i swojej firmie

Czy są indywidualistami, czy zbliżają się do wieku emerytalnego i może chcą sprzedać interes? Może chcą się rozwijać i szukają kredytów? Czy są znudzeni tym co robią? Czy firmy, którymi się interesujesz są częścią większej korporacji i czy współpraca między nimi dobrze się układa? Czy ich akcje rosną, czy spadają? Czy są dobrze zarządzane? Czy właścicielom na nich zależy?

Nie przejmuj się, jeśli na razie nie namówisz ich na sprzedaż. Szukasz tylko możliwości. Praktyczne rozwiązanie przyjdzie później.

– 3. Przyjrzyj się produktom lub usługom dostawców, odbiorców i swojej firmy

Czy mógłbyś być konkurencyjnym dostawcą oferującym lepsze towary lub usługi? Często odbiorcy korzystają z usług dwóch różnych dostawców, którzy konkurując ze sobą będą dostarczać najlepsze produkty. Czy jest rynek na produkty zastępcze? Może odbiorcy chcieliby mieć jednego, ale odpowiedzialnego i uczciwego dostawcę?

– 4. Czy możesz ulepszyć produkt obecny na rynku łub zmienić sposób jego marketingu?

Czy możesz sprzedać jeden towar jako dodatek do innego, pokrewnego produktu? Czy możesz rozdzielić powiązane ze sobą towary i sprzedawać je osobno, zmienić ich kształt, kolor, rozmiar, funkcjonalność? Czy możesz wytworzyć produkt o najwyższej jakości, prostszy i tańszy? Czy mógłbyś sprzedawać go na zamówienia zgłoszone telefonicznie, czy tylko w sklepach, a może jako dodatek do towarów już sprzedawanych w sklepach? Czy sprzedajesz produkt łącznie z serwisem do niego, czy odwrotnie – oferując serwis sprzedajesz również towar? Czy ty musisz zapewniać serwis, czy może to robić inna firma na twoich usługach? Czy możesz sprzedawać w wielkich sklepach specjalistycznych? Na przykład, w magazynach oferujących tylko telewizory różnych marek, po różnych cenach, nowości rynkowe i towary przestarzałe. Czy również w sklepach sprzedających produkty uboczne do towaru podstawowego (np. oprócz telewizorów także radia, magnetowidy, anteny satelitarne, filmy wideo, gniazdka do sieci).

Leave a Reply