Posts Tagged ‘inwestowanie blog’

Koszyk inwestycyjny początkującego inwestora – inwestowanie blog

Praktycznie w każdego rodzaju inwestycjach jakie możemy prowadzić panuje jedna święta zasada , która mówi o tym , że nie ma czegoś takiego jak inwestycja bez ryzyka. Podstawową więc rolą inwestora , który ryzykuje swój kapitał , jest więc to w jaki sposób strategicznie to ryzyko ograniczyć do niezbędnego minimum. Jeśli nawet podejmujemy się wyższego ryzyka , co może być premiowane przez los i przez rynek niewątpliwie większymi odsetkami od naszego kapitału , to i tak powinniśmy robić wszystko aby to ryzyko ograniczyć lub wyeliminować odpowiednio budując nasz portfel inwestycyjny. Portwel inwenstycyjny to nic innego jak zbiór naszych wszystkich elementów koszyka inwestycyjnego który został zakupiony na jeden cyk inwestycyjny (wynoszący na przykład rok czasu) , lub też na cyk rotacyjny – gdzie po pewnym czasie niektóre składniki naszego koszyka inwestycyjnego zastępowane są nowymi. Aby prześledzić to bardziej w praktyce , stwórzmy sobie wirtualny koszyk inwestycyjny który będzie się składał dajmy na to z ośmiu spółek z największego indeksu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , a więc indeksu WIG20. W okresie bardzo dobrej koniunktury , gdzie praktycznie zdecydowana większość cen akcji idzie w górę , można dosłownie w sposób losowy wybierać spółki do koszyka inwestycyjnego , gdyż im więcej spółek do niego wybierzemy (przypomnijmy , że naszym celem jest osiem) tym wykres cen naszego koszyka inwestycyjnego będzie bardziej zbieżny z wykresem indeksu WIG20. Oczywiście może się zdarzyć , że po wyborze jednej spółki wykres wartości naszego koszyka inwestycyjnego będzie dokładnie zbierzny z wykresem dwudziestu największych spółek na giełdzie , jednak w tym przypadku będzie to tylko i wyłącznie zasługa przypadku. Podobnie rzecz się zresztą będzie miała w dobre dekoniunktury na giełdzie. Jeśli kompletnie losowo będziemy dopierać dobie spółki do naszego koszyka inwestytyjnego , tym będzie on co raz bardziej przypominał wykres indeksu z jakiego będziemy dobierali sobie spółki do naszego koszyka. Oczywiście , jeśli do tego dołożymy naszą wartość dodaną , i nie przypadkowo , ale z głową dobierzemy do naszego koszyka spółki , tym wykres będzie wyglądał dla nas zdecydowanie korzystniej niż w przypadku wykresu WIG20 – a dokładnie o to nam przecież chodzi. Jeśli dobierzemy sobie spółki do koszyka z głową , będzie ich odpowiednio wiele , to tylko ogromny krach giełdowy może nas pozbawić znacznej części majątku zainwestowanego w akcje. Miejmy nadzieję , że ten przykład doskonale pokazał nam jak istotne jest zbudowanie odpowiedniego koszyka inwestycyjnego.

inwestowanie blog