Raport o przepływie gotówki

Inna różnica między tymi rachunkami polega na tym, że rachunek dochodów zawiera amortyzację, czyli koszt podstawowych aktywów rozłożony na okres ich zużycia (samochód, maszyny, budynki). Jeśli na przykład określona maszyna kosztuje 10 000 dolarów i będzie efektywnie wykorzystana przez pięć lat, to jedna z metod kalkulacji amortyzacji będzie następująca: należy podzielić 10 000 na pięć części (lata) i wynik 2 000 odjąć od dochodu każdego roku. W ten sposób będziesz widział, że ta maszyna się amortyzuje. Raport o przepływie gotówki uwzględniłby koszt maszyny w momencie jej zakupu. Jeśli w zeszłym roku zapłaciłeś gotówką 10 000 dolarów, suma ta jest wykazana w raporcie. Jeśli natomiast pożyczyłeś te pieniądze z banku, to 10 000 pojawi się w trzech miejscach jako: pieniądze otrzymane z banku, pieniądze wydane na maszynę oraz płatność odsetek i spłata rat kredytu.

Prowadząc biznes będziesz sporządzał raport o przepływie gotówki. Raport dochodów interesuje zwłaszcza inwestorów i urząd podatkowy, ty również powinieneś wiedzieć czy zarabiasz pieniądze, czy się tylko wyprzedajesz. Interes słynący z tego, że przynosi dużą gotówkę, ale traci pieniądze, to kluby odnowy biologicznej. Kluby mogą za dużą gotówkę sprzedać karty członkowskie na pięć lat z góry, ale nie będą miały pieniędzy. Za pieniądze członków w pierwszym roku kupują wszystkie drogie i potrzebne przyrządy do ćwiczeń. Problem polega, na tym, że przez następne cztery lata muszą prowadzić klub bez wpływu gotówki, a przecież ponoszą koszty operacyjne. Jeśli spojrzeć na przepływ gotówki w pierwszym roku, to widać fantastyczny interes, ale klapę w latach następnych. Z kolei w rachunku dochodów są przedstawione tylko pieniądze zarobione i porównane z kosztami operacyjnymi i amortyzacją przyrządów. Czyli sprzedaż kart członkowskich po niższych cenach nie byłaby uwidoczniona w raporcie o przepływie gotówki za pierwszy rok, lecz w rachunku dochodów za pierwszy rok. W załączniku B przedstawiono w zarysach rachunek dochodów mam nadzieję, że podane w nim wskazówki pomogą ci w opracowaniu twojego rachunku.

Leave a Reply